p/a Rijpelplein 1                                 wijkhuis ”de Brem”  

5709BT  Helmond

 

Welkom op de site van

Stichting Rijpelbergse Ouderen  ( S.R.O.)

 

Sinds januari 2016 is de S.R.O. ontstaan,

Omdat toen de Senioren Vereniging Rijpelberg stopten met hun activiteiten. 

De mensen aan ons vroegen of wij niet opnieuw konden opstarten zodat ze toch door konden gaan met hun activiteiten.

Daar hebben wij toen goed over nagedacht en besloten om dit te gaan doen en zo is de S.R.O. ontstaan. 

========================================================

 

Uit heel Helmond kan en mag U donateur lid bij ons worden,       voor het bedrag van € 10,00 p.p. per kalender jaar  

 

U kunt zich aanmelden voor donateur lidmaatschap van de S.R.O. in wijkhuis ”de Brem” 

De inschrijfformulieren staan in de folderkast bij de lift.

Deze kunt u ingevuld afgeven aan de bar bij een van de beheerders.

betalen kunt u contant bij:

voorzitter: Folker Vink.

penningmeester: Henny de Vries.

bestuurslid : Riek Robins.